Sturen met Vastgoed in één dag

Heeft u volledig inzicht in uw vastgoedportefeuille? Uit onderzoek blijkt dat zorgorganisaties vaak wel beschikken over actuele vastgoedgegevens, maar dat deze informatie slechts beperkt wordt ingezet als strategisch sturingsmiddel. Dit terwijl de zorg vraagt om nieuwe concepten, de vastgoedmarkt booming is en de exploitatierisico’s toenemen.

Wij bieden u graag een vastgoedportefeuille scan aan waarbij u op een snelle, expertmatige manier een analyse krijgt van uw vastgoedportefeuille in relatie tot uw specifieke omstandigheden. Deze analyse is gericht op risicobeheersing en toekomstbestendigheid en is een ideale aanzet voor een strategisch vastgoedplan. De rapportage is in de praktijk zeer bruikbaar voor interne en externe toezichthouders. Met de scan krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen.

  • Wat is ons kernvastgoed dat wij kunnen door exploiteren en op grond van welke criteria?
  • Welk deel van de vastgoedportefeuille moet worden aangepast om risico’s te verlagen en om dit deel toekomstbestendig te maken?
  • Welk deel van ons vastgoed moet worden afgestoten?
  • Wat is de behoefte aan nieuw vastgoed (huur of eigendom)?

Deze uitkomst kan dienen als hulpmiddel bij het vastgoedstrategieproces of als toets op uw vastgoedstrategie.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hans Hoepel
Partner Zorg
033 - 467 77 68
hho@tg.nl
Meer

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer

Nicole van Riel
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 19 29 14 80
nri@tg.nl
Meer

U ontvangt van ons een overzicht van de benodigde gegevens voor de voorbereiding van de portefeuillescan. Daarnaast vragen wij u welke functionarissen vanuit de organisatie betrokken moeten worden bij het proces. We gaan hierbij uit van reeds aanwezige informatie binnen uw organisatie.

Met behulp van de aangeleverde gegevens zullen wij een eendaagse workshop organiseren waarin we samen met de medewerkers uit uw organisatie een analyse van de vastgoedportefeuille maken. Hiervoor gebruiken wij een invulmatrix. Een voorbeeld is opgenomen in figuur 1. In de workshop brengen we de feitelijke gegevens en de kennis en expertise van de organisatie en van Twynstra Gudde bij elkaar.

Op basis van de discussie die zal ontstaan tijdens de workshop en het resultaat hiervan doen wij een aantal aanbevelingen voor uw verdere uitwerking. Op deze manier krijgt u inzicht in de vastgoedportefeuille van uw organisatie in relatie tot de strategische koers en de ontwikkelingen in de sector.

De kosten die aan de portefeuille scan verbonden zijn (tot maximaal 20-25 gebouwen) bedragen € 5.000,- exclusief btw. Indien uw vastgoedportefeuille aanzienlijk groter is dan 25 panden gaan wij graag met u in gesprek over de beste aanpak.

Kosten

De kosten die aan de portefeuille scan verbonden zijn (tot maximaal 20-25 gebouwen) bedragen € 5.000,- exclusief btw. Indien uw vastgoedportefeuille aanzienlijk groter is dan 25 panden gaan wij graag met u in gesprek over de beste aanpak.

Laat dan hieronder uw gegevens achter dan nemen we contact met u op.