Samenwerken als sleutelfactor van uw project

 

Een project wordt vaak als succesvol gezien als het binnen de vastgestelde kaders als budget en tijd wordt afgerond. De route naar een goed projectresultaat vraagt echter veel meer dan het bewaken van harde kaders van tijd, geld en kwaliteit. Een projectteam bestaat uit mensen die vanuit hun eigen achtergrond en perspectief naar de opgave kijken. Een goede samenwerking, of juist het ontbreken daarvan, kan daarom een project maken of breken. De kwaliteit van het eindresultaat wordt bepaald door de kwaliteit van de samenwerking. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een projectorganisatie, waarin samenwerking de sleutelfactor is. 

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Een goede samenwerking en een gezamenlijk doel bieden kansen voor het project: mensen weten elkaar snel te vinden en zijn bereid een stap harder te zetten. De ervaring leert dat knelpunten in het project sneller en beter worden opgelost. Maar hoe creëert u een goede samenwerking?

Formuleren opgave en samenstellen team

We beginnen bij het formuleren van de opgave en het eindresultaat: dit is helder, maar ook aansprekend en prikkelend. Op basis van deze opgave gaan wij met u op zoek naar partijen die hieraan een bijdrage kunnen leveren (de projectleden). Naast prijs en kwaliteit letten wij daarbij op de mensen die het gaan doen: welke persoonlijke kwaliteiten brengen zij mee?

Project startup

Met de geselecteerde projectleden organiseren wij een project startup, die draait om drie punten:

  1. Het formuleren van een aantal kernbeginselen van het project: samenwerken, eigen be-langen ondergeschikt maken aan de gemeenschappelijke belangen, openheid en transpa-rantie, etc. Dit alles vanuit de opgave van het project.
  2. Het met elkaar expliciet maken van elkaars belangen, verwachtingen en behoeften en het vinden van de verbindende schakels.
  3. Het inzichtelijk maken aan elkaar van elkaars voorkeursstijlen als het gaat om houding en gedrag in groepen.

Reflectiebijeenkomsten

Periodiek zullen wij de drie punten die besproken worden tijdens de project startup terug laten komen in reflectiebijeenkomsten, waarin we:

  • Kort terugkijken en de adequaatheid van de kernbeginselen toetsen
  • De zwakke en sterke punten van het team en het samenwerken benoemen en verbeteren
  • De effecten van ongewenst gedrag voor het voetlicht halen. Dit alles om met een schone lei verder te kunnen gaan.

‘Samenwerkingsbril’

Bij deze aanpak kijken onze projectmanagers via onderstaande bril naar projecten:

Samenwerken kleurt daarbij het hele plaatje. Het gaat om een houding van wederzijds besef van afhankelijkheid, omdat de opgave te ingewikkeld is om alleen op te lossen. De kwaliteit van de samenwerking bepaalt de kwaliteit van het eindresultaat.

Wat levert het op?

Door deze aanpak toe te passen, krijgt u een drieledig resultaat:

  1. Het beoogde eindresultaat wordt gehaald
  2. Uw medewerkers hebben met groot plezier aan het project gewerkt en waardevolle ervaring opgedaan
  3. De externe partijen voelen zich gewaardeerd en zijn blijvend uw ambassadeurs.

 

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten van een projectorganisatie, waarbij samenwerking de sleutelfactor is? Neem dan contact op met Simone Swartjes of Hans Westerveld.

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer

Hans Westerveld
Adviseur Huisvesting Zorg
06 53 23 47 86
hws@tg.nl
Meer