Risicomanagement in zorg huisvestingsprojecten

Voor zorgaanbieders gelden vastgoed en huisvesting als essentiële onderdelen van hun dienstverlening. Realisatie en onderhoud hiervan is dan ook een continu aandachtspunt voor het bestuur. Een belangrijk onderdeel van projectmanagement is risicomanagement. Wij hebben de ervaring hoe dit te implementeren zonder dat het als last of moetje wordt ervaren. Voor zorgverleners, waar de focus voornamelijk op het verlenen van zorg ligt, biedt onze aanpak juist de mogelijkheid te prioriteren en gericht te sturen op de bedreigingen in een project.

RISMAN

Aan de basis van onze aanpak staat de RISMAN-methodiek. De risicomanagementcyclus binnen deze methodiek bestaat uit het inventariseren van risico’s en beheersmaatregelen in een risicoanalyse, het vaststellen van beheersmaatregelen, het uitvoeren van beheersmaatregelen, het evalueren van beheersmaatregelen en vervolgens het updaten van de risicolijst. Om deze stappen goed te doorlopen is het van belang de doelen van risicomanagement helder vast te stellen voor de unieke opgave, “voor wie doen we het en waar hebben we het dan over”. Wij helpen u risicomanagement te koppelen aan de sturing van een project of programma en dit helder naar de betrokkenen te communiceren.
Integrale blik op het project
Bij huisvestingsprojecten in de zorg zijn er een aantal onderdelen die samen een werkend gebouw vormen. Het gaat niet enkel om de fysieke oplossing, de bouw, maar ook om de organisatie (vernieuwend werken), de facilitaire en ICT-voorzieningen. Een ander belangrijk onderdeel is het voorbereiden van de gebruiker op het werken in de nieuwe/vernieuwde omgeving. Uit al deze aspecten kunnen risico’s voortkomen die de projectdoelstellingen bedreigen. Wij helpen u in uw project vanuit verschillende invalshoeken naar de risico’s te kijken. Door deze te prioriteren en beheersen krijgt u in het project grip op de onzekerheden en risico’s.

Ondersteuning

Iedere situatie is uniek en vraagt om een specifieke aanpak om het risicomanagement doeltreffend te laten zijn. Vanuit een veranderkundig opzicht bepalen wij samen met u wat er nodig is om risicobewustzijn en risicoalertheid te creëren binnen de organisatie en daarmee eigenaarschap van risico’s. Door risicomanagement onderdeel van de sturing en besluitvorming te laten zijn krijgt u grip op de risico’s in het project. Wij kunnen u ondersteunen bij alle facetten van risicomanagement, van het uitvoeren van de risicoanalyse tot en met de implementatie van risicomanagement. Door onze jarenlange ervaring in de zorgsector kunnen wij inhoudelijk met u meedenken. Door de organisatie uit te dagen en het te hebben over de risico’s die uniek zijn voor dit project, dragen wij bij aan een succesvolle realisatie van uw project.

Wat levert het op?

Risicomanagement levert een bijdrage aan de sturing van uw project of programma gestuurd en heeft een plek gekregen in de organisatie. Zo zijn betrokkenen in de organisatie zich bewust van de risico’s die de projectdoelstellingen in gevaar brengen. Zij kunnen hier adequaat en proactief op inspelen

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen bij risicomanagement binnen uw bouwprojecten? Neem dan contact op met John Dols, Janneke van de Kuilen-Hazeleger of Nicole van Riel.

John Dols
Projectmanager Zorg en Maatschappelijk Vastgoed
06 20 43 31 97
jpd@tg.nl
Meer

Nicole van Riel
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 19 29 14 80
nri@tg.nl
Meer

Janneke van de Kuilen-Hazeleger
Adviseur
033 - 467 76 91
jhe@tg.nl
Meer