Huisvesting en vastgoed in de zorg

 

Twynstra Gudde beweegt de zorg. Ook op het gebied van huisvesting en vastgoed. Wij hebben onze kennis en ervaring op deze nieuwe themasite gebundeld. Onze adviseurs werken aan haalbare en toekomstbestendige oplossingen voor ondernemingen in de zorg. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door problemen met bewezen methoden en technieken aan te pakken. Of het nu om verzekerde zorg gaat, welzijn of een commercieel initiatief; wij helpen haalbare en financierbare oplossingen te realiseren. Onze kennis gaat verder dan het vastgoed, gebiedsontwikkeling of projectmanagement: wij weten ook alles over de werkprocessen en de zorg die de zorgonderneming aan haar klanten biedt.
 

 

Tussen droom en werkelijkheid
Het ideaal is dat uw huisvesting de identiteit van uw instelling weerspiegelt, aansluit bij uw zorgvisie, werkprocessen maximaal faciliteert en beantwoordt aan de eisen en wensen van cliënten en bewoners. Hoe anders is de praktijk? Gebouwen zijn ontworpen en ingericht op de zorgverlening van gisteren en zitten vernieuwing in de weg. Verouderde gebouwen drukken bovendien vaak extra zwaar op de begroting van een instelling vanwege onderhoudskosten en energie.
Samen komen we tot oplossingen
Twynstra Gudde zoekt met u naar oplossingen. Wij helpen uw zorgstrategie te vertalen naar nieuwe strategieën voor vastgoed, huisvesting en de financiering ervan. Vervolgens komen we tot programma’s van eisen en concreet gedefinieerde projecten. We werken projectmatig. De kracht die daarin schuilt is, dat we in alle fasen de verbinding kunnen leggen tussen de harde en de zachte kant: de techniek van huisvesting en vastgoed en de kunst om een team een gezamenlijke prestatie te laten leveren. Altijd samen met uw mensen en uw cliënten en met uw toekomstvisie voor ogen.
Het resultaat telt
Onze aanpak leidt tot frisse en jonge ideeën: een nieuw gebouw of een getransformeerd gebouw, bijzondere functiecombinaties, nieuwe financieringsvormen en eigendomsverhoudingen die u meer armslag geven. Soms schuilt de oplossing in details die eerder onopgemerkt bleven. Wij combineren jarenlange expertise in de organisatie van de zorg en ervaring met tientallen grote en kleine huisvestingsprojecten. We kennen uw markt, de trends en de technologische ontwikkelingen. Het resultaat dat voor u telt is huisvesting voor uw instelling die voelt als een warme jas.
Cases
Strategie voor transitie naar
Tooltip Text
Circulaire planvorming
Tooltip Text
Circulaire knelpunten
Tooltip Text
Circulaire knelpunten
Tooltip Text

Dennis Christmas
Partner Zorg
06 51 58 17 73
dch@tg.nl
Meer

Hans Westerveld
Adviseur Huisvesting Zorg
06 53 23 47 86
hws@tg.nl
Meer

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer

Blog
Strategie voor transitie naar
Tooltip Text
Circulaire planvorming
Tooltip Text