Huisvesting en vastgoed in de zorg

 

De zorg (care en cure) is voortdurend in beweging. Misschien wel meer dan ooit. Maar gebouwen waar zorg wordt verleend, zijn juist erg statisch. Als bestuurder of manager in de zorg staat u voor de taak een gordiaanse knoop te ontwarren. Is uw vastgoed ondersteunend aan de zorgverlening of voelt het als een blok aan uw been?  

 

Tussen droom en werkelijkheid
Het ideaal is dat uw huisvesting de identiteit van uw instelling weerspiegelt, aansluit bij uw zorgvisie, werkprocessen maximaal faciliteert en beantwoordt aan de eisen en wensen van cliënten en bewoners. Hoe anders is de praktijk? Gebouwen zijn ontworpen en ingericht op de zorgverlening van gisteren en zitten vernieuwing in de weg. Verouderde gebouwen drukken bovendien vaak extra zwaar op de begroting van een instelling vanwege onderhoudskosten en energie.
Samen komen we tot oplossingen
Twynstra Gudde zoekt met u naar oplossingen. Wij helpen uw zorgstrategie te vertalen naar nieuwe strategieën voor vastgoed, huisvesting en de financiering ervan. Vervolgens komen we tot programma’s van eisen en concreet gedefinieerde projecten. We werken projectmatig. De kracht die daarin schuilt is, dat we in alle fasen de verbinding kunnen leggen tussen de harde en de zachte kant: de techniek van huisvesting en vastgoed en de kunst om een team een gezamenlijke prestatie te laten leveren. Altijd samen met uw mensen en uw cliënten en met uw toekomstvisie voor ogen.
Het resultaat telt
Onze aanpak leidt tot frisse en jonge ideeën: een nieuw gebouw of een getransformeerd gebouw, bijzondere functiecombinaties, nieuwe financieringsvormen en eigendomsverhoudingen die u meer armslag geven. Soms schuilt de oplossing in details die eerder onopgemerkt bleven. Wij combineren jarenlange expertise in de organisatie van de zorg en ervaring met tientallen grote en kleine huisvestingsprojecten. We kennen uw markt, de trends en de technologische ontwikkelingen. Het resultaat dat voor u telt is huisvesting voor uw instelling die voelt als een warme jas.
Cases
Strategie voor transitie naar
Tooltip Text
Circulaire planvorming
Tooltip Text
Circulaire knelpunten
Tooltip Text

Dennis Christmas
Directeur Zorg
06 51 58 17 73
dch@tg.nl

Hans Westerveld
Adviseur Huisvesting Zorg
06 53 23 47 86
hws@tg.nl

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl

Nicole van Riel
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 19 29 14 80
nri@tg.nl

Ko Allemekinders
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
033 – 467 77 68
kal@tg.nl

John Dols
Projectmanager Zorg en Maatschappelijk Vastgoed
06 20 43 31 97
jpd@tg.nl

Hans Hoepel
Partner Zorg
033 – 467 77 68
hho@tg.nl

Blog
Strategie voor transitie naar
Tooltip Text
Circulaire planvorming
Tooltip Text